SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2023

POLİTİKAMIZ
Tüm çalışanlarımız ile birlikte ortak bir çalışma yürüterek, misafirlerimizin memnuniyetini sağlamak için en iyi kalitede hizmet vermek vazgeçilmez hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda;

Yasal Gereklilikler
Gypsophila Club Marine Otel olarak yasal sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve tüm ürün-hizmet süreçlerinde yasal gerekliliklere uymayı ilke haline getirmiştir.

Çalışanlarımızın Güvenliği ve Hakları
Çalışanlarımızın güvenliği her şeyden üstündür.

Çalışanlarımızın güvenliği ve haklarını korumak için tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmekteyiz. Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini tehlikeye atacak riskleri ön görerek en aza indirmek ve iş kazalarını önlemek en büyük hedeflerimizdendir. Bunun için çalışanlarımızın eğitim ile bilinçlenmesi, insan haklarının korunması ve hiçbir ayrım olmaksızın eşit haklardan faydalanmalarını sağlamak en önemli kuralımızdır.

Misafir Memnuniyeti
Misafirlerimiz geleceğimizdir.

Bizleri tercih ederek otelde konaklayan misafirlerimizin memnuniyetleri kadar şikayetleri de çok değerlidir. Tüm kaynaklardan gelen misafir yorumlarını, şikayetlerini, önerilerini ve memnuniyetlerini takip ederek, kendimizi geliştirmek için en büyük fırsat olarak değerlendiririz.

Çevreye Duyarlılık
Tüm faaliyetlerimizde çevreye olabilecek etkileri öngörmeyi ve ilgili önlemleri almayı, çevre bilincini artırmayı, doğal kaynak tüketimlerimizi ve oluşan atıklarımızı kontrol altına almayı, çevre kirliliğini azaltmak ve çevre dostu ürünler kullanmayı, çevre dengesi ve biyolojik çeşitliliği korumayı; tüm bu faaliyetlerimizi belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleştirirken sürekli iyileştirmeyi, çalışanlarımızın düzenli olarak eğitilip çevre bilinciyle hizmet vermesini sağlamak en temel hedefimizdir.

Enerji Tasarrufu
Tüm enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve bunu sağlarken enerji tasarrufunu ön planda
tutmak prensibimizdir.

Gıda Güvenliği
Misafirlerimize ve çalışan paydaşlarımıza kaliteli ve güvenli ürünler sunmak için gıda tedarik, depolama ve üretim zinciri boyunca Gıda Güvenliği ilkelerine uygun bir sistem uygulayarak hijyen ve sanitasyonu ön planda tutmak temel prensibimizdir.

Yerel Ekonomiye Destek ve Sürdürülebilir Satın Alma Uygulamaları
Gypsophila Club Marine olarak daha az su, enerji, atık üreten çevre dostu bir politikaya sahibiz ve bunun gerekliliklerinin farkında olduğumuzdan tedarikçilerimizden çevre dostu satın alma yaparız. Yerel ekonominin kalkınmasına etkimizin ne kadar önemli olduğunun ve bunun Sürdürülebilirliğe olan katkısının bilincindeyiz.

Sürdürülebilir Turizm Politikamız
Gypsophila Club Marine olarak faaliyetlerimizde mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri tam olarak hesaba katan ve bu etkileri en aza indirerek yerel ekonomiye, doğal ve kültürel mirasın korunmasına, bölge halkının ve ziyaretçilerin yaşam kalitelerinin artmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Tüm bu faaliyetlerimizi belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleştirirken sürekli iyileştirmeyi, çalışanlarımızı düzenli olarak eğitip bilinçlendirmeyi ve ilgili ulusal, yasal zorunlulukları ve uluslararası gereklilikleri yerine getirmeyi ve sektörde Sürdürülebilir Turizm bilincinin gelişmesi için örnek bir tesis olmayı hedeflemektedir.

Çevre Politikamız
GYPSOPHILA CLUB MARINE OLARAK ÇEVRE SAĞLIĞINI, İNSAN SAĞLIĞI İLE EŞDEĞER KABUL EDİYORUZ.

Bu doğrultuda tüm faaliyetlerimizde çevreye olabilecek etkileri öngörmeyi ve ilgili önlemleri almayı, çevre bilincini artırmayı, doğal kaynak tüketimlerimizi ve oluşan atıklarımızı kontrol altına almayı, çevre kirliliğini azaltmak ve çevre dostu ürünler kullanmayı, çevre dengesi ve biyolojik çeşitliliği korumayı; tüm bu faaliyetlerimizi belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleştirirken sürekli iyileştirmeyi, çalışanlarımızın düzenli olarak eğitilip çevre bilinciyle hizmet vermesini, ilgili ulusal yasal zorunluluklar ve uluslararası gereklilikleri yerine getirmeyi, iş güvenliği risklerinin azaltılması ile çalışan ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımının sağlanmasını ve sektörde çevre bilincinin gelişmesi için örnek bir tesis olmayı hedefliyoruz.

Atık Yönetimi
Gypsophila Club Marine’de hizmet sunum ve üretim aşamalarında ortaya çıkan tüm katı, sıvı, gaz ve organik, ambalaj, tıbbi ve tehlikeli atıkların çevreye en az zararı verecek şekilde uzaklaştırılmasına ilişkin yöntem yetki ve sorumlulukları belirleyerek; en az katı atık üreten teknolojiyi seçmek, mevcut üretimdeki katı atık miktarını azaltmak, katı atık içinde zararlı atık madde bulundurmamak, atık taşıyıcı/bertaraf edici firmalar tarafından katı atıkların değerlendirilmesi ve maddesel geri kazanma konusunda çalışmalar yapmaktadır. Personelimize atık ayrıştırmanın önemi konusunda bilgilendirme eğitimi verilmekte ve atık ayrıştırma departmanlar tarafından takip edilmektedir.

Tesis genelinde misafirlerimizin atıkları ayrıştırabilmesi için yeterli miktarda çöp kutuları yerleştirilmiştir. Ayrıştırdığımız bu atıkların geri dönüşümü için ilgili firmalarla çalışıyor ve takibini yapıyoruz.

Geri dönüşümlü atıkların ayrı toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması için her bölüme her atık için ayrı bidonlar konulmuş ve personele konunun önemi sürekli vurgulanmaktadır. Tek kullanımlık kahvaltılık ürünler yerine büyük ambalajlı kutu ve kova ürünler satın alınarak ambalaj atığı azaltılmıştır.

Otelimizin genel alanlarında tekrar doldurulabilir sabunluklar kullanılmaktadır. Kullanılan yağların giderlere dökülmesi personel bilinçlendirme eğitimleri ile engellenmiş ve yağ tutucular sayesinde atık yağların toplanarak bertaraf edilmesi sağlanmıştır. Kızartmada kullanılan atık yağlar atık yağ toplama deposunda biriktirilerek bertaraftı sağlanmaktadır.

Kâğıt tüketimimizi azaltmak için mümkün olduğunca yazışmalarımızı ve duyurularımızı mail ortamında yapıyoruz. Barlarda ve restoranlarda kâğıt bardak kullanımı yerine polikarbon ve porselen bardak tabak kullanımına özen gösteriyoruz.

Tehlikeli Atık
Otellerimizde oluşan tehlikeli atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilebilmesi için bölümlerimizde oluşan tehlikeli atıkları, tehlikeli atık odalarımızda uygun koşullarda topluyor, etiketliyor ve yasalara uygun bertaraftı veya değerlendirilmesi için lisanslı firmalara teslim ediyoruz. Otel içerisinde çeşitli noktalarda doğaya zarar vermemesi için atık pil kutularımız mevcuttur.

Tehlikeli Atık miktarlarımızı kontrol ediyoruz. Mümkün olduğu kadar kullandığımız malzemelerin tehlikeli madde içermemesine, içerenlerin ise uygun şekilde bertaraf edilmesine özen gösteriyoruz.

Kimyasal maddeler hayatımızda birçok alanda kullandığımız, hayatımızı kolaylaştıran ancak zararlı etkileri ile olumsuz sonuçlara da neden olabilen maddelerdir. Tesislerimizde bakım-onarım faaliyetlerinde ve temizlik faaliyetlerinde kimyasal kullanımı söz konusudur. Çevreyi dikkate alarak temizlik yapmak, hijyenik olarak temizleyebilmek ve aynı zamanda sağlığı ve çevreyi mümkün olduğu kadar az olumsuz etkilemek anlamına gelir. Çevreye verilecek zararlar, sadece çevreye uyumlu temizlik ürünleri kullanarak değil aynı zamanda bu ürünleri tasarruflu kullanarak ve dozajını iyi ayarlayarak da en aza indirilebilir. Böylelikle kimyasalların çevreye toplam zararı önemli ölçüde azaltılabilir.

Kullandığımız tüm kimyasalların onaylı, etiketli ve uygun ambalajlarda olması, SDS’lerin (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) tarafımıza ulaşmış olması önceliğimizdir. Satın alınan departman tarafından kimyasalların kullanımı, SDS’leri içerisindeki bilgiler, kullanım miktarı ve yöntemleri, kişisel koruyucu donanım gereklilikleri ve alınması gereken tedbirler konusunda kimyasalı kullanacak çalışanımız eğitilmektedir.

Kimyasal depolarımız çevreye zarar verebilecek sızıntı, dökülme vb. durumlara karşı gerekli önlemler alınmış şekildedir. Kimyasal depolama kimyasalın cinsine, üretici firmanın depolama talimatına ve yönetmeliklere uygun olarak yapılır.

Kimyasalların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi için ilgili firmalarla çalışıyor ve kimyasal atıkların takibini yapıyoruz. Kimyasal kullanım miktarlarımızı kontrol ediyor, boşa ve yanlış kimyasal kullanımını engellemek için personel eğitimleri veriyoruz. Mümkün olduğunca konsantre ürünler tercih ediyoruz. Havuzlarımızda uygun hijyenik uygulama için minimum miktarda kimyasal kullanan otomatik dozaj sistemleri kullanıyoruz.

Dışarıdan hizmet aldığımız haşere mücadele firmasının kullandığı ilaçların insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ürün olduğunu garanti altına alıyoruz. Doğal tedbirlerden (sinek tutucu, yapışkanlı kâğıt vb.) daha fazla yararlanmaya çalışıyoruz.

Kimyasal depolarımızda kimyasal muhafazasında tüm raflarda sızdırmaz tavalardan yararlanıyoruz.

2021-2022 yıllarına ait toplam atık miktarları aşağıdaki gibidir;

 

Atık Türü

 

2021

 

2022

 

Bitkisel Atık Yağ

 

1715 kg

 

1480 kg

 

Karışık Ambalaj

 

19560 kg

 

22770 kg

 

Cam Ambalaj

 

31350 kg

 

32460 kg

 

Tehlikeli Atık

 

1750 kg

 

1920 kg


Enerji Yönetimi
Sürdürülebilirlikle ilgili en önemli adımlardan biri enerji verimliliğini sağlamaktır. Enerji kullanımı ölçülerek sorunları belirliyoruz ve olası tasarruf alanlarını tespit ediyoruz. Düşük tüketimli ekipmanlar ve sistemler tercih etmekteyiz. Bakım, gözetim ve izleme yoluyla enerji tasarrufları sürekli analiz edilmektedir.

Elektrik Tüketimi
Satın aldığımız tüm elektronik ürünlerin enerji tasarruflu olmasını tüm çalışanlarımızın enerji tasarrufu konusunda eğitim almasını hedeflemekteyiz. Otellerimizde enerji tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır.

- Otelimizde 170 adet güneş enerji paneli bulunmakta olup yılda 85.000 m3 LNG’den tasarruf yapılmaktadır.

- Odalarda kullanılan minibar, TV, klima, sistemleri A++ olup yılda %40 a varan elektrik enerjisinden tasarruf sağlanmaktadır.

- Tüm odalarda balkon kapısının açılması durumunda ısıtma/soğutma cihazlarını devre dışı bırakan sistemler kullanılmaktadır.

- Otellerimizde tüm oda ve genel alanlarda enerji tasarrufu sağlamak ve tehlikeli atık miktarının azaltılmasına yönelik akkor, cıva içeren ampuller yerine tasarruflu aydınlatmalar ya da LED ışıklar kullanılmaktadır.

- Otel geneli bina çevre aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemleri otomasyondan kumanda edilerek kontrolleri sağlanmaktadır.

- Otellerimizde uygulanabilir misafir ortak alanlarının tamamında, personel alanlarının büyük bir kısmında harekete duyarlı sensörlü aydınlatmalar kullanılmaktadır.

- Tesis içerisinde birçok alan gün ışığından faydalanarak enerji tüketimini azaltacak şekilde dizayn edilmiştir.

- Odalarımızda elektronik anahtar kartlar kullanılmaktadır.

- Odalarımızda düşük stand by tüketimi olan TV’ler kullanılmaktadır.

- Çalışanlar, misafirin odada bulunmadığı sürede perdelerin kapatılması konusunda bilinçlendirilmiştir.

- Odalarımızda mini barlarımız enerji tasarrufu sağlamak amacıyla ısı kaynağından uzak olacak şekilde konumlandırılmıştır.

- Boş odalarımızın perdeleri yaz sezonunda kapalı, kış sezonunda açık tutularak iklimlendirme cihazlarının kullanımı azaltılmaktadır.

- Tüm toplantı salonları, restoran ve bar ünitelerimizde iklimlendirme enerjisinden tasarruf edilmesi amaçlı stor perde kullanılmaktadır.
 
- Soğutucu sistemin çalıştığı genel alanlardan, teras, bahçe vb. alanlara açılan kapılarda soğutucu hava perdesi kullanıyoruz.

- Tüm elektrikli cihazların belirli aralıklara bakım ve temizlikleri yapılarak oluşabilecek enerji kayıpları minimize edilmektedir.

- Soğuk ünite, dondurucu, buz makineleri ve fırınların fitil ve contaları periyodik olarak kontrol edilerek yıpranmış olanlar değiştirilmektedir.

- Soğuk ünite kapaklarının mümkün olduğunca kısa süreli ve seyrek açılmasına özen gösterilmektedir, sıcak yiyecekler soğuk ünitelere konulmadan önce Blast Chillerde soğutulmaktadır.

- Geleneksel ocak yerine konveksiyonel ocaklar tercih edilmektedir.

- Mutfak ve çamaşırhanelerde kullanılan makinalarının yanında kullanma talimatları bulunmaktadır ve kullanan çalışanlarımız makine kullanımı hakkında bilgi sahibidir.

- Isıtma sistemi pompaları, hidrofor pompaları ve ana klima santrallerinde bulunan frekans invertörleri sayesinde elektrik tüketimi düşürülmektedir.

Su Tüketimi
Tesisimizde günlük aktivite, yüzme havuzları ve yaşam alanlarında su tüketimi oldukça fazladır. Bu nedenle su kullanımı ve kontrolü bizim için önemlidir.

Sağlık, hijyen ve misafir memnuniyeti konularından ödün vermeden genel su tüketimini azaltmak amacıyla su tasarrufu sağlayan donanımlar kullanıyor; misafirlerimize konu ile ilgili bilgi veriyor ve çalışanlarımızı bu konuda eğitiyoruz.

Otelimizde su tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır:

- Tüm oda ve genel alan armatürlerine takılmış olan perlatör ile su akışı sınırlandırılmıştır. Düzenli olarak perlatör kontrolleri yapılmakta ve gerektiği durumlarda yenilenmektedir.

- Tüm oda ve genel alan lavabo muslukları su akış hızı 5 lt’yi, duşlarda 10 lt’yi aşmayacak şekilde ayarlanmıştır. Düzenli olarak yapılan ölçümler ile uygulama takibi yapılmakta ve yüksek debi tespiti durumunda düzeltilmektedir.

- Misafir ve çalışan tuvaletlerinde tasarruflu ve/veya ikili sifon sistemi kullanılmaktadır. Böylelikle her kullanımda su tüketimi 6 lt’yi aşmamaktadır. Ayrıca personel ve misafir genel alanlarında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarı niteliğinde görsel etiketler bulunmaktadır.

- Genel mekân tuvaletlerinde fotoselli pisuarlar mevcuttur.

- Bahçelerimizde sulama yapılırken damlama ve fıskiye sisteminden faydalanılmaktadır.

- Odalarda havlu ve çarşaf değişimleri misafir talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmekte ve bu konuda misafirlere bilgi verilmektedir. Misafirin talebi olmaması halinde her iki günde bir değişim yapılmaktadır.
 

2021-2022 yıllarına ait Yıllık Enerji Tüketim miktarları ve Kişi Başı Tüketim miktarları aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.


Doğal Hayatın Korunması
Otelimiz, Torosların başlangıcı olan Beydağlarının yeşili ile Akdeniz’in mavi sularının kesiştiği çizgide muhteşem bir doğa içerisinde yer almaktadır. Bu eşsiz ortamda ve civarda doğal hayatlarını sürdüren canlıların farkındayız ve onları korumak en önemli prensibimizdir.

Otelimizin bahçesinde, denizde ve civarda yaşayan tüm canlıları misafirlerimize tanıtarak her millet ve milliyetten insana ulaşıp onları da doğal hayatı korumak adına yaptığımız faaliyetlere dahil etmekteyiz. Bunun için Otelimizin en merkez noktasında bulunan yürüme yolunun kenarına misafirlerimizin bölgemizdeki canlıları görmesi ve bilgi sahibi olması için; bitki florası, kuşlar ve deniz canlılarının resimleri ve isimleri bulunan 3 adet pano yapılıp asılmıştır.

Otelimizde var olan canlıları korumak için elimizden geleni yapmamızın yanı sıra doğal hayatı zenginleştirmek ve çeşitliliği arttırmak için beçtavuğu, horoz, tavuk ve tavşan gibi canlıları da besleyip yetiştirmekteyiz.

Evsiz Hayvanlar Dostumuz
Bölgemizde ve otelimizde yaşayan kuşların barınabilmeleri, doğal hayatın korunması amacıyla otelimizin marangozu tarafından kuş yuvaları imal edilerek, ağaçlara takıldı ve kuşlarımızda ev sahibi olmuş oldular. Ayrıca yine otel içerisinde yaşayan kedilerimize de kedi evi yaparak onların barınma ihtiyaçlarını giderdik.

Çevreyi Korumak İçin Diğer Faaliyetlerimiz
- Odalar ve genel mahallerde kullanılan pencerelerde ısı yalıtımı amacıyla çift cam tercih edilmiştir.

- Misafirlerimizin okudukları ve elden çıkarmak istedikleri kitap, dergi ve gazeteleri çöpe atmamaları, otel içindeki kitap okuma alanımıza bırakmaları konusunda bilgilendirme yapılmaktadır. Aynı şekilde okumak istedikleri kitap, dergi, gazeteleri kitaplığımızdan seçerek almaları konusunda misafirler yönlendirilmektedir.

- Misafirlerimiz, kullandıkları tıbbi atıklar, enjektörler ve boş ilaç kutuları, tıbbi atıkların toplanması konusunda eğitimli personelimiz bunları çevreye ve insana zarar vermeyecek şekilde toplamaktadır.

- Misafirlere şehir gezisi sırasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları önerilmekte ve güzergâhlar konusunda bilgilendirilme yapılmaktadır.

- Saunalarda gereksiz enerji sarfiyatını engellemek amacıyla zaman kontrol paneli kullanılmaktadır.

- Yerel ekonomiye olan katkımızın farkındayız, bu sebeple tedarik edilen ürünlerin büyük bir kısmı yerel pazardan tedarik edilmektedir.

- Otelimizin tüm atık suları Atık Su Arıtma Tesislerine bağlıdır.

- Bahçede mümkün olan her mekânda damla sulama yapılır.

- Otelimiz içinde kullanılan tüm yangın tüpleri ve endüstriyel soğuk hava odalarında ozon tabakasına zararlı CFC (Chlorofluorocarbon) gazları kullanılmamaktadır.

- Otelimizde doğanın, çevrenin korunması, karbon salınımı azaltmak için misafirlerimizi akülü Club Car arabaları ile istedikleri yere taşımaktayız. Ayrıca personelimiz işte kullanmaları için elektrikli bisiklet kullanmaktadır.

- Kirli çamaşırları su ve enerji tasarrufu sağlamak için Mavi Safir firması tarafından yıkanmaktadır.

- Otelimizde bulunan ağaç çeşitliliğine katkıda bulunmak ve misafirlerimize çevre bilinci kazandırmak adına her yıl 23 Nisan’da çocuk misafirlerimiz ile birlikte otel bahçesine ağaç dikimi yapılmaktadır.

Sosyal Sorumluluklarımız ve Topluma Katkılarımız
Otelimiz topluluk olmanın değerlerimize sahip çıkarak sağlanabileceğinin bilincindeyiz. Toplumsal sorumluluklarımızın farkındayız ve gönüllülük esasına dayalı toplumsal faaliyetlerimizi yıl içerisinde personellerimizin ve çevre halkının katılımı ile organize etmekteyiz.

Kariyer Yönetimi
Turizm öğrencilerinin çalışma tecrübesi kazanması adına staj imkânı yaratıyoruz. Çalışan personelimizi eğitimlerle destekliyoruz. Mümkün olduğunca kendi çalışanlarımızı yetiştirerek, üst pozisyonlara kendi çalışanlarımızı yükseltmeyi ve birlikte büyümeyi amaçlıyoruz.

Omurilik Felçliler Derneği için mavi kapak topluyoruz
Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD)’nin düzenlemiş olduğu “Plastik Kapak Kampanyası” na destek
vererek, mavi kapak toplamaktayız.

14 Mayıs Anneler Günü için LSV Dükkan’dan hediyeler aldık
Bir Lösev kuruluşu olan LSV Dükkândan 14 Mayıs Anneler Gününde kadın çalışanlarımıza hediyeler alarak Lösev’e destek olduk.

Bölgemizde bulunan okullara kitap bağışında bulunuyoruz
Bölgemizde bulunan Kemer Endüstri Meslek Lisesinde durumu olmayan 92 öğrenciye 184 adet kitap bağışında bulunduk.

Bölgemizde bulunan ihtiyaç sahiplerine Ramazan paketi yardımında bulunuyoruz
Kemer Belediyesinin kurduğu Kardeşlik Köprüsü projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan Paketi yardımında bulunduk.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Ağaç Dikiyoruz
Otelimizde bulunan ağaç çeşitliliğine katkıda bulunmak ve misafirlerimize çevre bilinci kazandırmak adına her yıl 23 Nisan’da çocuk misafirlerimiz ile birlikte otel bahçesine ağaç dikimi yapılmaktadır.

Personel Çevre Etkinlikleri ve Tatbikatlar
Yıllık eğitim programları doğrultusunda çalışanlarımıza çevre eğitimleri verilmektedir. Eğitimler; doğal kaynakların tüketiminin azaltılması, atıkların azaltılması ve doğru şekilde ayrıştırılması, tehlikeli atıklarla ilgili yapılması gerekenler, Doğal Hayatı Koruma vb. konuları içermektedir. Eğitimler iç ve dış kaynaklı olarak sürdürülmektedir. Çevre Görevlimiz tarafından periyodik olarak verilen eğitimlerle tüm çalışanlarımızın Çevre konusunda bilinçlendirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca tedarikçi firmalarımızdan kimyasal eğitimleri alınarak kimyasal tüketiminin standardizasyonunu sağlamak doğrultusunda

kimyasal kullanan çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bitkisel Atık Yağ Firmasından Atık Yağların çevreye zararlarının ve toplanmasının önemini içeren eğitimler ile bilinç arttırılmıştır. Tesislerimizde bulunan binlerce ağacın herhangi bir yangın durumunda zarar görmesini engellemek için çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda,

- Çalışanlarımıza yangın eğitimi verilmiştir.
- Acil durum ekipleri oluşturulmuştur.
- Yangın tatbikatları düzenlenmiştir.

Her sezon açılışı öncesi, çevreyi ve doğayı koruma bilincini kazandırmak için personel ve idari kadronun da katılım sağladığı otel çevresi temizlik etkinliği gelenek haline getirilmiştir.
https://www.gypsophilamarine.com/theme/